About marjostlusos

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באשדוד – צור תעסוקה טובה לבנות עם רווחים משמעותיים, ויש לנו לקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לבנות ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של יום היום לבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.